NSO-NAP 1 STANDART

NSO-NAP 1 Doğal Ürün ve Doğal Üretim Standardı, tüketiciye, ürünlerin özgün hali ile doğallığı ve doğallığını bozmayan üretimleri ile ilgili tüketici beklentilerini karşılayan gıda ürünleri için güvenilir bir ayırt edici işaret sunması için hazırlanmıştır.

Hammadde ve üretim süreçlerine uygulanacak şartlar bu standartta tanımlanmış ve yayınlanmıştır.

“Doğal Ürün” teriminin kullanım şartlarına uygunluğu NSO tarafından onaylanan standart, şirketlerden bağımsız ve yıllık takip kontrolleri ile sağlanan kontrollerle garanti altına alınmaktadır.

nso-nap 1 standart

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardı İçeriği teknik açıdan devam eden kontrollere tabidir. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve doğallığı bozmadan üretimle üretilmiş doğal ürün taleplerini karşılamayı amaç edinmiştir.

NSO-NAP 1 Doğal ürün standardı, “Organik Ürün” ve/veya “Sağlıklı Ürün” güvencesi ve garantisini vermez. Organik ürün muadili veya alternatifi kabul edilemez. Tamamen özgün haldeki doğal hammadde ile gıda güvenliği prensipleri dikkate alınarak üretilmiş ürünlerin tüketici talebini karşılamak için oluşturulmuş bir standarttır. Tüketicinin doğal üretim sürec(ler)inden literatürlerde tanımlanan özgün hali ile üretilen gıda ürünlerine ulaşmasını hedeflemektedir.

Vahşi rekabetten kaynaklı küresel sanayi üretiminin daha çok para hırsı ile tüketici için ürettiği katkılı, boyalı, uzun ömürlü, yapay, sentetik bileşenli, GDO vb. içerikli sadelikten uzak gıda güvenliği şüpheli içeriklerin ortadan kaldırılması için tüketici talepleri dikkate alınarak bu standart oluşturulmuştur.

Bu standart, yalın üretimi, prensiplerini kabul etmez ve onaylamaz.

Bu standardın uygulamaları 4, 5, 6, 7 ve 8. maddeler ile verilmiştir. Sertifikasyon, Kontrol ve Muayene süreci 9. Madde ile tanımlanmıştır.

NSO-NAP 1 Standart sertifikasyonu için yararlanılacak bilgilere web sitemizin menüsünde bulunan dokümantasyon bölümünden ulaşılabilir.


Standart İçeriği

 • 0 Giriş
 • 1 Uygulama kapsamı
 • 2 Atıf yapılan standartlar ve düzenlemeler
 • 3 Terimler ve tanımlar
 • 4 Yönetim ve yönetim sistemi
 • 5 Doğallık gereksinimleri
 • 6 Dışarıdan tedarik yönetimi
  • 6.1 Genel
  • 6.2 Kontrolün tipi ve boyutu
 • 7 İmalat
  • 7.1 İmalat ve kalite kontrol
  • 7.2 Tasarım
  • 7.3 Kalibrasyon
  • 7.4 Ambalajlama
  • 7.5 Depolama
  • 7.6 Raf ömrü
 • 8 Etiketleme
  • 8.1 Genel
  • 8.2 Doğal sertifikasyon altında ürünler
 • 9 Sertifikasyon, kontrol ve muayene
  • 9.1 Denetim ve belgelendirme
  • 9.2 İçeriğin onaylanması
  • 9.3 Sertifikasyon kuruluşları
  • 9.4 Lisanslı denetçi(ler)
  • 9.5 Lisanslı ajans(lar)
  • 9.6 Lisanslı laboratuvar(lar)
 • EK-A NSO-NAP 1 Doğal ürün uygunluk beyanı
 • EK-B Codex alımentarıus dokümanları
 • Kaynaklar
Natural Standart

Standart Ücreti

Standardın ücretine NSO-NAP 1-NAR.10.03 Ücretlendirme Rehberi madde 2 bölümünden ulaşabilirsiniz. NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardını satın almak için; bizimle irtibata geçebilirsiniz.