NON-GMO Belgesi

Tüketiciler, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO'lar) potansiyel sağlık ve çevresel etkileri hakkında daha fazla endişe duymaya başladıkça, GDO' suz etiketleme son yıllarda giderek artan bir talep haline gelmiştir. Bu taleplerin karşılanması için NSO (Uluslararası Doğal Standartlar Organizasyonu) tarafından NSO-NAP 13 Yaşam Zinciri Etiketleri İçin Sertifikasyon Şeması geliştirilmiştir.

NON-GMO Belgesi (GDO'suz Etiketi) Nedir?

NON-GMO Belgesi, bir ürünün, NSO-NAP 13 Yaşam Zinciri Etiketleri İçin Sertifikasyon Şeması gereklerince değerlendirilerek, genetiği değiştirilmiş organizmalar içermediğinin ve bunun NSO GDO’ suz Yaşam Zinciri Etiketi/Logosu ile ambalajında yer verilmesi uygulamasıdır. Bu, belirli bir "GDO'suz" etiketi veya paket üzerinde ürünün "GDO'suz olduğunu" belirten bir açıklama şeklidir.

GDO nedir?

GDO'lar, genetik materyali, çiftleşme veya doğal rekombinasyon yoluyla doğal olarak oluşmayan bir şekilde değiştirilmiş organizmalardır. Bu genellikle bir laboratuvarda biyoteknoloji teknikleri kullanılarak yapılır. GDO'ların yaygın örnekleri arasında mısır, soya fasulyesi ve kanola gibi bazı zararlılara veya herbisitlere karşı dirençli olacak şekilde genetiği değiştirilmiş ürünler yer alır.

İnsanlar Neden GDO'suz Ürünleri Tercih Eder?

GDO’ nun yararlı mı? Yoksa Zararlı mı? olduğu bilimsel ve kesin olarak ispatlanabilmiş değildir. GDO'ların insan sağlığına veya çevreye zararlı olabileceğini öne süren bazı bilimsel araştırmalar olmakla birlikte, güvenli olduklarını öne süren araştırmalar da mevcuttur. Ancak, zararlarından ötürü risk alınmaması için de GDO tercih edilmemektedir. Bu nedenle bazı insanlar, genetiği değiştirilmiş organizmaların sağlık veya çevre üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine inandıkları için GDO' suz ürünler satın almayı tercih etmektedir.

Sağlık ve çevre kaygılarına ek olarak, bazı insanlar kişisel veya etik nedenlerle GDO'suz ürünleri tercih etmektedir. Örneğin, gıda arzını kontrol eden büyük şirketlerin etkisinden endişe duymakta ya da daha küçük kapasiteli yerel çiftçileri desteklemeyi tercih etmektedirler.

GDO'suz Ürünler Daha mı Pahalı?

GDO'suz ürünler, GDO muadillerinden daha pahalı olabilir. Bunun nedeni, GDO'suz mahsul üretmenin daha zor ve zaman alıcı olabilmesi ve bir ürünün GDO'suz olduğunun doğrulanmasıyla ilgili ek maliyetlerin olabilmesidir.

Bir Ürünün GDO'suz Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Bir ürün GDO'suz ise, genellikle NSO-NAP 13 Yaşam Zinciri Etiketlerinden olan GMO Free etiketi ile ya da farklı Ülke Kurumlarının GDO’ suz etiketi ile etiketlenir. Belirli bir "GDO'suz" etiketi veya ambalaj üzerinde ürünün GDO'suz yapıldığını belirten bir ifade olup olmadığına bakılmalıdır.

Netice itibarı ile NSO-NAP 13 Yaşam Zinciri Etiketlerinden olan NON-GMO Belgesi, gıda endüstrisinde büyüyen bir trend halini almış durumda ve gelecekte de GDO'suz olarak etiketlenen ürünlerin fazlaca ortaya çıktığını görmeye devam edeceğiz. GDO'suz ürünler satın alıp almamak kişisel bir karardır, ancak etiketin ne anlama geldiğini ve insanların neden GDO'suz ürünleri tercih edebileceğini anlamak önemlidir.

NON-GMO Sertifikası Almak için Etiketleme/ Sertifikasyon Sürecine ve Yaşam Zinciri Etiketleri Başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz !